K l i n i k k e n   f o r   H o m ø o p a t iMaike Kohpeiß

Den homøopatiske Trituration


Löwenzahn Mörser

En oplevelse med alle sanser

Trituration gør det muligt for homøopaten at komme ind i et vidensområde, der opfattes med alle vores sanser.

I modsætning til konventionel medicin, som bruger reagensglas, spektralmikroskoper og andet udstyr til at analysere et stof, bruger den homøopatiske trituration af et stof - uanset dets oprindelse - den homøopatiske behandlers eller læges fysiske, mentale og psykologiske opfattelse.

Drømmeindhold og oplevelser i ens eget livsmiljø flyder også ind i overvejelsen af et middel.

Et eksempel: Hvis modtagerne af en triturering beretter om hyppige skænderier, er det meget muligt, at årsagen "klager på grund af skænderier" er en vigtig indikation for det triturerede middel.

Men kun tætheden og hyppigheden af en narkotikatest tillader en pålidelig erklæring om effektiviteten af et middel.

Hvad er en trituration af homøopatisk medicin?

Ved homøopatisk triturering tritureres et stof, f.eks. af mineralsk, animalsk eller vegetabilsk oprindelse, i laktose efter et givet mønster inden for en ligeledes given tidsperiode i en morter. Det triturerede homøopatiske middel indtages derefter. Smagernes oplevelse og opfattelse, både fysisk og mentalt, er dokumenteret.
Det har vist sig, at tritureringer i en gruppe af homøopater er mere meningsfulde end en triturering alene.
Disse holistiske oplevelser indsamles og evalueres af homøopater over hele verden, og efterhånden tegner der sig et billede af et middel i sin helhed.
Desuden finder et stofs signatur vej ind i billedet af midlet. Hvis et stof f.eks. er giftigt, hvilke symptomer på forgiftning kan man så genkende.
Grundlæggeren af homøopatien, Samuel Hahnemann, lagde således grunden til registreringen af et middel.